Notice: Undefined property: stdClass::$permalink in /home/poliklin/public_html/plugins/content/kasocialsharing.php on line 400

Notice: Undefined index: use_ids in /home/poliklin/public_html/plugins/content/kasocialsharing.php on line 413

Notice: Undefined variable: plgConfig in /home/poliklin/public_html/plugins/content/kasocialsharing.php on line 185

 
          

Hipotireozu karakterizira klinièka slika manjka hormona štitnjaèe. Najèešæi uzrok je bolest štitnjaèe (primarna), rijetko hipofize i hipotalamusa (sekundarna). Autoimuna bolest dominira. Od svih hipotireoza 95% èine primarne, a od njih 90% su autoimune.

 

Hipotireoza ovisno o stupnju težine može izazvati razlièit invaliditet, a u krajnjem sluèaju miksedemsku komu i smrt. Neprepoznata i nelijeèena u novoroðenèeta izaziva kretenizam. Èešæa je kod žena, a njena uèestalost se poveæava s dobi.

 

Primarna hipotireoza èesto se javlja kao posljedica Hashimotova tireoiditisa i udružena je s tvrdom gušom ili u kasnijem tijeku bolesti sa skvrèenom fibroznom štitnom žlijezdom. Drugi najèešèi oblik je postterapijska hipotireoza, osobito nakon lijeèenja radioaktivnim jodom ili zbog operacije radi hipertireoze. Hipotireoza tijekom prekomjernog lijeèenja propiltiouracilom, metimazolom i jodidima obièno se povlaèi s prestankom lijeèenja.

 

Veæina bolesnika s ne-Hashimotovom gušom su eutireoidni ili imaju hipertireozu, no gušava hipotireoza može se javiti i kod endemske guše. Manjak joda smanjuje hormonogenezu u štitnjaèi, oslobaða se TSH, a štitnjaèa se poveæava pod djelovanjem TSH te brzo utilizira jod pa nastaje guša. Ako je manjak joda vrlo izražen, bolesnik postaje hipotireoidan. Endemski kretenizam je najèešæi uzrok kongenitalne hipotireoze u podruèjima s velikm deficitom joda i glavni uzrok duševne zaostalosti. Takoðer rijetki nasljedni enzimski poremeæaji mogu ometati sintezu hormona štitnjaèe i uzrokovati gušavu hipotireozu.

 

Sekundarna hipotireoza javlja se kod insuficijencije hipotalamo-hipofizne osovine zbog manjka luèenja TRH iz hipotalamusa ili zbog neluèenja TSH iz hipofize.

 

Simptomi i znakovi primarne hipotireoze su u poèetku teško prepoznatljivi. Lice je bezizražajno, glas promukao, govor je spor, javlja se zadebljanje i otok periorbitalnog tkiva, oèni kapci su spušteni, nepodnošenje hladnoæe je vrlo izraženo, kosa je rijetka, kruta i suha, a koža gruba, suha, ljuskava i zadebljana. Dobivanje na tjelesnoj težini je umjereno. Bolesnici su zaboravljivi te pokazuju i druge znakove intelektualnog popuštanja, uz postupnu promjenu liènosti. Može se javiti psihoza ("miksedemsko ludilo"). Èesta je karotenemija, osobito vidljiva na dlanovima i tabanima. Javlja se bradikardija, a srce može biti poveæano. Takoðer se može primjetiti pleuralni izljev ili ascites. Bolesnici obièno pate od opstipacije (zatvor) koja može biti dugotrajna. Parestezije ruku i nogu su èeste.

 

U žena s hipotireozom èeste su menoragije za razliku od hipomenoreje u hipertireozi. Takoðer je èesto prisutna i anemija.

 

Nadomjesno lijeèenje provodi se brojnim pripravcima hormona štitnjaèe (L-tiroksin, liotironin i dr.)

      
                         
    
 
pixel.gif