Notice: Undefined property: stdClass::$permalink in /home/poliklin/public_html/plugins/content/kasocialsharing.php on line 400

Notice: Undefined index: use_ids in /home/poliklin/public_html/plugins/content/kasocialsharing.php on line 413

Notice: Undefined variable: plgConfig in /home/poliklin/public_html/plugins/content/kasocialsharing.php on line 185
PITANJE: Moja majka je bila na koronarografiji u Krapini. Nalaz glasi: Lijeva koronarna arterija :stablo intaktno. LAD u srednjem segmentu visokostepeno stenozirana. Arterija cirkumfleksa: marginana grana Cx dužepotezno, subtotalno stenozirana na ishodištu. Desna koronarna arterija: dužepotezno, visokostepeno stenozirana u srednjem dijelu stabla. Lijeva ventrikulografija: umjerena hipokinezija dijala dijafragmalne stijenke. EF 55% . Zaključak : visokostepene stenoze LAD i RCA . Subtotalna stenoza marginane grane Cx . Očuvana sistolička funkcija LV u granicama normale sa blažom hipokinezijom dijela dijafragmalne stijenke . EF 55%. Molim Vas da mi kažete koliko je brzo potrebna operacija , jer u Magdaleni mama može doći na red tek za 2 godine preko uputnice, inače mora platiti operaciju, za što ona nema dovoljno novca. Molim Vas da mi kažete gdje ona još može obaviti operaciju , a da je ne mora platiti i koliko se dugo čeka na red.

ODGOVOR: Koliko brzo Vaša majka mora na operaciju ovisi i o kliničkom stanju. Ukoliko ima češće bolove, gubitke daha ili druge znakove nestabilnosti, mora na operaciju ranije. Operacija se može (teoretski) obaviti i u tri "državna" kardiokirurška centra: KBC Rebro, KB Dubrava i KBC Rijeka.